Waarom loontransparantie tegen u kan werken

Of je nu aan het begin van je carrière staat, van baan verandert of je hebt gevestigd in een organisatie, praten over beloning is altijd als een taboe beschouwd, vooral onder oudere generaties.

In een onderzoek van Visier vindt 89% van Gen Z (mensen geboren tussen 1997 en 2012) het prettig om over hun salaris te praten, terwijl dit aantal daalt tot 53% voor babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964).

En hoewel je misschien denkt dat de 17 Amerikaanse staten die nu wetten hebben rond loontransparantie, de weg vrijmaken voor een meer inclusieve en gelijke toekomst, is volledige openheid niet altijd het beste beleid, vooral als het gaat om het onderhandelen over een nieuw salaris met je huidige of toekomstige werkgever.

Dat blijkt uit een studie van Harvard Business School en Brown University. Het ontdekte dat de salarissen in staten die het recht van een werknemer om loon te bespreken beschermen, met 2% zijn gedaald, omdat werkgevers terughoudender waren om hogere lonen te betalen om heronderhandelingen met andere stafleden te voorkomen.

Dan is er nog het argument dat loontransparantie tegen mensen van kleur en vrouwelijke werknemers werkt, omdat het een vals gevoel van loongelijkheid geeft en het probleem van vertegenwoordiging, of het gebrek daaraan, in hogere functies niet aanpakt.

Ondanks het publiceren van de namen, titels en het salaris van elke werknemer sinds 2012, is het beheerplatform voor sociale media Buffer een goed voorbeeld van hoe deze reis ook niet lineair is. Het bedrijf deed er zeven jaar over om de loonkloof tussen mannen en vrouwen terug te brengen tot minder dan 1%. En de manier waarop het dat deed, was gedeeltelijk door het op sommige punten te verbreden.

“In 2019 werd onze kloof groter voordat deze beter werd. Zoals we hier in de loop der jaren over hebben nagedacht, denken we dat dit komt omdat we een kleiner bedrijf zijn, elk vertrek en elke nieuwe aanwerving, het aantal verplaatst, “zegt het bedrijf. “In 2019 hebben we meer vrouwen aangenomen met een lager ervaringsniveau. Als gevolg hiervan hebben we onze loonkloof tussen mannen en vrouwen groter gemaakt, hoewel we onze algehele genderratio als bedrijf hebben verbeterd, en we denken dat dit op de lange termijn zijn vruchten afwerpt.”

In 2019 verdienden mannelijke Buffer-werknemers 15% meer dan vrouwelijke werknemers. Nu is de kloof tussen mannen en vrouwen in leidinggevende functies kleiner geworden dankzij het feit dat het bedrijf actief een loopbaankader heeft gecreëerd en de genderverhouding heeft aangepast, zodat 80% van het uitvoerend team vrouw is.

De gebroken sport
Evenzo blijkt uit gegevens die zijn verzameld door McKinsey en LeanIn.org voor hun achtste jaarlijkse Women In The Workplace-rapport, dat een “gebroken trede” bij de eerste trede vrouwen ervan weerhoudt om in hetzelfde tempo op de carrièreladder te klimmen als mannen. Voor elke 100 mannen die promoveren van instapniveau tot manager, worden slechts 87 vrouwen of 82 vrouwen van kleur gepromoveerd. Het resultaat is dat er op managerniveau aanzienlijk meer mannen zijn dan vrouwen, en dat er te weinig vrouwen zijn om te promoveren naar hogere leidinggevende functies, omdat ze altijd achterblijven.

Het komt neer op? Loontransparantie kan een positieve stap in de goede richting zijn, maar het is niet doorslaggevend, en het dichten van de genderkloof is veel genuanceerder dan simpelweg het bekendmaken van loonschalen. Kijk, om een breder beeld te krijgen, naar de waarden van een bedrijf, hoe het leiding geeft, hoe het zijn personeel motiveert en het beleid inzake genderverhoudingen, aangezien deze factoren een meer afgerond en realistisch inzicht kunnen geven in een winstgevende carrière daar.

En als je nog een stap verder wilt gaan met je zoektocht naar een baan, kijk dan eens naar de VentureBeat Job Board die gevuld is met veel geweldige kansen, zoals de drie hieronder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *